Tűzvédelem

Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata
A vizsgálatok egy része szemrevételezéses, másik része speciális műszert igénylő mérésekből és azok kiértékeléséből áll.

A teljesség igénye nélkül az alábbi vizsgálatok tartoznak ide: zárlat és túláram védelem, szigetelési ellenállások és állapotok, veszélyes részek érintés elleni védelem, vezetékek színjelölése és mechanikai védelme, baleset és sérülés elleni védelem, stb. A kábelszigetelés mérés speciális nagyfeszültségű, szigetelési ellenállásmérő műszert igényel, mellyel a vezető szálak szigetelő burkolatának megfelelősége, vagy nem-megfelelősége mutatható ki.

Jogszabályi háttér

A vizsgálat szükségességét az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat írja elő. A formai/tartalmi követelményeket az MSZ HD 60364-6:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés c. szabvány adja meg új telepítésű berendezések esetén. A kábelszigetelés mérés formai/tartalmi követelményeit az MSZ HD 60364-6:2007 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 6-61. rész: Felülvizsgálat. Első felülvizsgálat c. szabvány és az MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége c. szabvány adja meg.